Przygotowania

Panna Moda
v suknia lubna
v buty i dodatki
v dekoracje
v zaproszenia
v wizytwki i kotyliony
v tort weselny
v ciasta
v wieczr panieski

Pan Mody
v garnitur
v obrczki
v rezerwacja terminu lubu w kociele
v rezerwacja sali weselnej
v rezerwacja zespou
v organista
v samochd
v wieczr kawalerski


Para Moda
v
data lubu
v formalnoci w USC
v formalnoci w kociele
v nauki przedmaeskie
v poradnia rodzinna
v fotograf
v kamerzystaKinga i Grzegorz
29 września 2012

Napisz do nas!